ST庞大股票601258资金流向一览表

本文主要有作者股票学习网为大家分析ST庞大601258每日个股资金流向一览表,同时不定时分享ST庞大601258盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供ST庞大601258资金流向查询说明!

本文关键词:ST庞大,601258,ST庞大股票,601258股票,ST庞大资金流向,ST庞大资金流向,ST庞大股吧

ST庞大601258历史资金流向
日期 收盘价 主力净流入 超大单净流入 大单净流入 中单净流入 小单净流入
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
12-04 1.09 27.84万 27.84% 27.84万 27.84% 27.84万 27.84% 27.84万 27.84% 27.84万 27.84%
12-01 1.13 492.67万 492.67% 492.67万 492.67% 492.67万 492.67% 492.67万 492.67% 492.67万 492.67%
11-30 1.14 639.46万 639.46% 639.46万 639.46% 639.46万 639.46% 639.46万 639.46% 639.46万 639.46%
11-27 1.11 -712.42万 -712.42% -712.42万 -712.42% -712.42万 -712.42% -712.42万 -712.42% -712.42万 -712.42%
11-26 1.06 -4.46万 -4.46% -4.46万 -4.46% -4.46万 -4.46% -4.46万 -4.46% -4.46万 -4.46%
11-25 1.06 101.69万 101.69% 101.69万 101.69% 101.69万 101.69% 101.69万 101.69% 101.69万 101.69%
11-24 1.06 265.32万 265.32% 265.32万 265.32% 265.32万 265.32% 265.32万 265.32% 265.32万 265.32%
11-23 1.06 238.98万 238.98% 238.98万 238.98% 238.98万 238.98% 238.98万 238.98% 238.98万 238.98%
11-20 1.07 117.36万 117.36% 117.36万 117.36% 117.36万 117.36% 117.36万 117.36% 117.36万 117.36%
11-19 1.06 -182.51万 -182.51% -182.51万 -182.51% -182.51万 -182.51% -182.51万 -182.51% -182.51万 -182.51%
11-18 1.07 33.36万 33.36% 33.36万 33.36% 33.36万 33.36% 33.36万 33.36% 33.36万 33.36%
11-13 1.05 93.02万 93.02% 93.02万 93.02% 93.02万 93.02% 93.02万 93.02% 93.02万 93.02%
11-12 1.06 344.54万 344.54% 344.54万 344.54% 344.54万 344.54% 344.54万 344.54% 344.54万 344.54%
11-11 1.07 -130.83万 -130.83% -130.83万 -130.83% -130.83万 -130.83% -130.83万 -130.83% -130.83万 -130.83%
11-10 1.07 73.84万 73.84% 73.84万 73.84% 73.84万 73.84% 73.84万 73.84% 73.84万 73.84%
11-09 1.07 127.06万 127.06% 127.06万 127.06% 127.06万 127.06% 127.06万 127.06% 127.06万 127.06%
11-06 1.07 281.65万 281.65% 281.65万 281.65% 281.65万 281.65% 281.65万 281.65% 281.65万 281.65%
11-05 1.08 215.51万 215.51% 215.51万 215.51% 215.51万 215.51% 215.51万 215.51% 215.51万 215.51%
11-04 1.07 193.39万 193.39% 193.39万 193.39% 193.39万 193.39% 193.39万 193.39% 193.39万 193.39%
11-03 1.07 171.34万 171.34% 171.34万 171.34% 171.34万 171.34% 171.34万 171.34% 171.34万 171.34%
11-02 1.06 -54.44万 -54.44% -54.44万 -54.44% -54.44万 -54.44% -54.44万 -54.44% -54.44万 -54.44%
10-30 1.08 222.9万 222.9% 222.9万 222.9% 222.9万 222.9% 222.9万 222.9% 222.9万 222.9%
10-29 1.1 72.97万 72.97% 72.97万 72.97% 72.97万 72.97% 72.97万 72.97% 72.97万 72.97%
10-28 1.08 92.29万 92.29% 92.29万 92.29% 92.29万 92.29% 92.29万 92.29% 92.29万 92.29%
10-27 1.08 53.28万 53.28% 53.28万 53.28% 53.28万 53.28% 53.28万 53.28% 53.28万 53.28%
10-26 1.08 203.3万 203.3% 203.3万 203.3% 203.3万 203.3% 203.3万 203.3% 203.3万 203.3%
10-23 1.08 -60.76万 -60.76% -60.76万 -60.76% -60.76万 -60.76% -60.76万 -60.76% -60.76万 -60.76%
10-22 1.07 -12.92万 -12.92% -12.92万 -12.92% -12.92万 -12.92% -12.92万 -12.92% -12.92万 -12.92%
ST庞大601258盘后资金流向趋势

ST庞大601258盘后资金流向趋势

ST庞大(601258)5日盘后资金流向统计

ST庞大(601258)5日盘后资金流向统计

ST庞大(601258)资金流向查询说明

ST庞大601258资金流向统计系统实时提取上交所、深交所的Level-2高速行情数据,通过服务器的海量运算,分析大单的交易瞬时流向和单数差关系,利用还原算法揭示市场大单的流向。用户可以从资金排名系统中5日、10日的排名顺序及股价变化中清晰地观察手中个股的主力资金流向趋势。 盘中数据动态更新,更新间隔1-3分钟。

ST庞大601258资金流入:买入成交额;

ST庞大601258资金流出:卖出成交额;

ST庞大601258主力资金流入:超大单加大单买入成交额之和;

ST庞大601258主力资金流出:超大单加大单卖出成交额之和;

ST庞大601258超大单:大于等于50万股或者100万元的成交单;

ST庞大601258大单:大于等于10万股或者20万元且小于50万股和100万元的成交单;

ST庞大601258中单:大于等于2万股或者4万元且小于10万股和20万元的成交单;

ST庞大601258小单:小于2万股和4万元的成交单;

ST庞大601258资金净额:流入资金-流出资金;

ST庞大601258资金净比:(流入资金-流出资金)/总成交额;

ST庞大601258股吧
  1. ST庞大601258东方财富网股吧
  2. ST庞大601258新浪股吧
  3. ST庞大601258金融界股吧

以上是分享关于“ST庞大股票601258资金流向一览表”的全部内容,更多ST庞大601258股票资讯信息,更多股票主力资金流向一览表敬请关注泰安股票学习网资金流向栏目!

95%的人还看了以下文章

    文章标题:ST庞大股票601258资金流向一览表

    文章链接:http://www.szyida.cc/11364.html 转载请注明出处!

    声明:泰安股票学习网部分内容及图片来源于网络,由股票学习网编辑整理排版,如若涉及版权请与我们联系!